Algemene Voorwaarden

Je start met de yogalessen bij Yoga voor Mama met minimaal 5 yogalessen. De yogalessen volg je achtereenvolgend in 5 weken. Als je 1 les mist, dan mag je deze inhalen op een ander tijdstip. Dit geldt ook voor de lespakketten van 10 resp. 12 yogalessen.

Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven (mits er plek in de desbetreffende groep is).

Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Yoga voor Mama te accepteren.

Mocht je eerder bevallen en je hebt nog lessen open staan, dan kun je deze inwisselen voor een ander product/dienst van Yoga voor Mama (bijv een workshop Mama & Baby Wellness).  Lesgeld dat al betaald is aan Yoga voor Mama wordt niet geretourneerd.

Wijzigingen in het lespakket, als je meer lessen wilt volgen dan dat je in eerste instantie hebt aangegeven is altijd mogelijk. Stuur een e-mail aan info@yogavoormama.nl

Het is mogelijk om de lessen tijdelijk stop te zetten bij uitval door complicaties tijdens je zwangerschap. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven via info@yogavoormama.nl

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

De betaling geschiedt via IDEAL op de website yogavoormama.nl of via overschrijving op het rekeningnummer van Yoga voor Mama.

Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, worden de lessen stopgezet. Je krijgt dan 2 werkdagen de tijd om de betaling alsnog te verrichten.

Mocht je binnen 2 weken nog niet hebben betaald, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

Yoga voor Mama behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Voor de lopende lessen worden de prijzen niet gewijzigd.

Yoga voor Mama behoudt zich het recht voor om lestijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

De yogalessen gaan altijd door.  Alleen bij ziekte van de docente gaat de les of cursus niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een yogales niet doorgaat, wordt dit minimaal 24 uur voor de start van de les per mail aan de deelnemer gecommuniceerd.

Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je op een wachtlijst geplaatsten krijgt hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt Yoga voor Mama contact met je op.

De lessen en cursussen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen gaan de yogalessen niet door, zonder dat dit zal leiden tot lesgeld vermindering of restitutie.

Yoga voor Mama stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de lessen, die aangeboden worden door Yoga voor Mama, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Wel is het mogelijk om (binnen de aangemelde lesperiode) gemiste lessen in te halen op dagen dat je normaal niet deelneemt aan de lessen.

Het is niet mogelijk om de lessen stop te zetten wegens vakantie. Wel is het mogelijk om gemiste yogalessen in te halen op dagen dat je normaal geen lessen volgt.

Deelname aan de lessen bij Yoga voor Mama doe je geheel op eigen risico.

Tijdens de lessen luister je goed naar mijn lichaam en volg je de instructies op van de docente.

Beëindigen
Het is mogelijk om de lessen tijdelijk stop te zetten bij uitval door blessures of andere geldige redenen. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven via info@yogavoormama.nl